Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 2 Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nałęczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Informacja o wyłożeniu do  publicznego wglądu projektu zmiany nr 2 Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nałęczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nałęczowie można zapoznać się z projektem zmiany nr 2 Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nałęczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt wraz załącznikami znajduje się TUTAJ.