Informacja o naborach wniosków LGD „Zielony Pierścień”

Informacja o naborach wniosków LGD „Zielony Pierścień”
Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” podjął decyzję o ogłoszeniu naborów wniosków w zakresie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych oraz wsparcia na rozwój istniejących przedsiębiorstw.

Wnioski można składać do Biura LGD od 22 listopada do 21 grudnia 2016 r. Szczegółowe informacje na stronie internetowej.

podjęcie działalności gospodarczej, link: http://zielonypierscien.eu/nabory-wnioskow/ogloszone-nabory/nabor-wnioskow-nr-32016-%e2%80%93-na-operacje-w-zakresie-podejmowania-

– rozwój działalności gospodarczej, link: http://www.zielonypierscien.eu/nabory-wnioskow/ogloszone-nabory/nabor-wnioskow-nr-42016-%e2%80%93-na-operacje-w-zakresie-rozwijania-dz

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” zaprasza potencjalnych wnioskodawców na indywidualne doradztwo organizowane w poszczególnych gminach. Szczegółowe informacje na stronie: http://zielonypierscien.eu/aktualnosci/indywidualne-doradztwo-dla-przedsiebiorczych

 

Beata Antoniak

Specjalista ds. wdrażania LSR i komunikacji w ramach inicjatywy LEADER

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”

Biuro: Kośmin 7,  24-103 Żyrzyn

tel. 081 50 16 141

fax. 081 50 16 140

www.zielonypierscien.eu

www.facebook.com/zielonypierscien