Informacja o debacie nad Raportem o stanie Gminy Nałęczów za 2020 r.

Informacja o debacie nad Raportem o stanie Gminy Nałęczów za 2020 r.
Print Friendly, PDF & Email

INFORMACJA

o debacie nad Raportem o stanie Gminy Nałęczów za 2020 r.

Wypełniając dyspozycję przepisu art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) Burmistrz Nałęczowa przedstawił Radzie Miejskiej w Nałęczowie Raport  o stanie Gminy Nałęczów za rok 2020, w terminie do dnia 31 maja 2021 r. Treść Raportu dostępna jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Nałęczowie w zakładce Inne dokumenty.

Przepisy nakładają na organ stanowiący obowiązek przeprowadzenia debaty nad Raportem, w której oprócz radnych głos zabierać mogą również Mieszkańcy gminy. Powyższe wynika z art. 28aa ust.6 ww ustawy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nałęczowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie gminy (art. 28aa ust.8 ustawy).

Sesja, na której zostanie rozpatrzony Raport odbędzie się 25 czerwca 2021r.

W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do 24 czerwca 2021 r. do godziny 15.30. w pok. nr 15 Urzędu Miejskiego w Nałęczowie ul. Lipowa 3.

Formularz zgłoszenia do udziału w debacie jest dostępny na  stronie BIP Urzędu Miejskiego w Nałęczowie w zakładce Inne dokumenty oraz w Biurze Rady Miejskiej w Nałęczowie.

 

                                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                                     Krzysztof Muciek

FORMULARZ ZGŁOSZENIA- DYSKUSJA