Informacja nt. rozpoczęcia prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju

Informacja nt. rozpoczęcia prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
Print Friendly, PDF & Email

Zmiany LSR. Można zgłaszać uwagi do 25 maja 2018 r.

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz załączników do tego dokumentu.

Uchwałę wraz z załącznikami możecie Państwo znaleźć tu http://zielonypierscien.eu/przystepujemy-do-zmian-lsr1102

W załącznikach proponowane zmiany w tekście zaznaczono kolorem czerwonym. Tekst proponowany do usunięcia został przekreślony.

Propozycje zmian lub uwagi do proponowanych zmian przez Zarząd można przesłać na formularzu (formularz do pobrania ze strony internetowej) w terminie do 25 maja 2018 r. r. w formie elektronicznej na adres: lgd@zielonypierscien.eu z tytułem korespondencji „Zmiana LSR” albo faksem (81 50 16 140) albo pocztą lub osobiście na adres: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn.”