Informacja dotycząca nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora Nałęczowskiego Ośrodka Kultury.

Informacja dotycząca nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora Nałęczowskiego Ośrodka Kultury.
Print Friendly, PDF & Email

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora Nałęczowskiego Ośrodka Kultury w Nałęczowie ogłoszonym w dniu 25 września 2019r. wyjaśniamy, że Komisja Konkursowa nie wyłoniła kandydata, ponieważ żadna z sześciu złożonych ofert nie spełniała wymogów formalnych, które były precyzyjnie określone w ogłoszeniu o konkursie.
Niekompletność złożonych aplikacji była z kolei jednoznacznie oceniana jako niezgodna z ogłoszeniem.


Przykładowe braki formalne złożonych ofert dotyczyły:
1) niewykazania przez kandydata wymaganego stażu pracy,
2) niedołączenia oryginału wymaganych dokumentów,
3) brak poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) brak poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,


Uwzględniając powyższe Komisja Konkursowa stwierdziła, że żadna z ofert nie spełnia wymogów formalnych.
Mając na względzie zapewnienie właściwego nadzoru i zarządzania pracą NOK, Burmistrz Nałęczowa podjął decyzję o ogłoszeniu kolejnego konkursu na stanowisko dyrektora Nałęczowskiego Ośrodka Kultury w Nałęczowie.
Mamy nadzieję, że drugi konkurs wyłoni dyrektora placówki, a kandydaci, którzy będą składać swoje aplikacje, również ci którzy brali udział w poprzednim naborze, złożą kompletne dokumenty.
Protokół Komisji Konkursowej wraz z załącznikami, w tym również arkuszem analizy formalnej opisującym braki formalne poszczególnych kandydatów jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie,w pok. 31

Informację znajdą Państwo również na stronie fb gminy: