INFORMACJA BURMISTRZA NAŁĘCZOWA WS. ASF

Print Friendly, PDF & Email

Podaję do publicznej wiadomości Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Puławach w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Jednocześnie zawiadamiam, że spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Puławach poświęcone tej kwestii odbędzie się w dniu 24 października (środa) 2018 r.
o godz. 10:00 w Nałęczowskim Ośrodku Kultury.

    Andrzej Ćwiek
    Burmistrz Nałęczowa