Gmina Nałęczów pozyskuje kolejne dofinansowanie!

Print Friendly, PDF & Email
Szanowni Mieszkańcy,
informujemy, że Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wśród operacji związanych z gospodarką wodno-ściekową znalazł się również projekt Gminy Nałęczów.
Kwota w wysokości blisko 370 tys. zostanie przeznaczona na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.