Fundusz Dróg Samorządowych – budowa drogi gminnej w miejscowości Charz A

Fundusz Dróg Samorządowych – budowa drogi gminnej w miejscowości Charz A
Print Friendly, PDF & Email

                                 

Gmina Nałęczów otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację projektu, pn.: Budowa drogi gminnej w miejscowości Charz A od km 0+000 do km 0+260,73.

Powstający odcinek połączy ul. Piaskową i ul. Spacerową w Nałęczowie.
To kolejna inwestycja, realizowana przy wsparciu środków, pozyskanych przez Gminę Nałęczów z Funduszu Dróg Samorządowych. Planowana inwestycja ma charakter budowy nowej drogi gminnej o parametrach kl. tech. „D”. Zadanie zostało zaplanowane tak, by w sposób trwały podnieść jakość komunikacji jak również związanej z nową drogą infrastruktury technicznej. W ramach inwestycji planuje się budowę nowej drogi, wykonanie koryta stabilnej podbudowy i zastosowanie nawierzchni asfaltowej przeznaczonej do lekkiego ruchu lokalnego. Ponadto przewiduje się budowę oświetlenia energooszczędnego oraz chodnika i zjazdów do posesji.
Inwestycja ma na celu poprawę dostępności mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury drogowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi dzięki poprawie jej parametrów technicznych.
Dzięki usytuowaniu inwestycji na terenie przeznaczonym pod nową zabudowę jednorodzinną – realizacja zadania wpłynie znacząco na poprawę komfortu życia mieszkańców oraz wzmocni atrakcyjność inwestycyjną terenu.

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego.

Całkowita wartość inwestycji: 490 913, 61 zł

Kwota dofinansowania: 245 456,00 zł

Poniżej publikujemy zdjęcia z realizacji inwestycji:

 

Fotografie z realizacji inwestycji: październik 2020 r.

 

Droga gminna w m. Charz A po zakończeniu robót budowlanych: