Print Friendly, PDF & Email

Kolejna edycja rajdu pieszego, upamiętniającego mjra Hieronima Dekutowskiego i jego żołnierzy. Trasa przechodzi historycznymi miejscami, na trasie przekaz informacji historycznych, poczęstunek, ognisko, nabożeństwo polowe, konkurs historyczny z nagrodami i inne atrakcje.

Dzień pierwszy (sobota 25.04)
9.00 – zbiórka (Park w Bełżycach)
9.20 – wymarsz
10.10 -10.25 – postój na Podolu Drugim
11.00 – 11.20 – postój przy krzyżu „Tygrysa” (Ignaców)
12.10 – zatrzymanie się przy OSP w Wojciechowie
12.20 – zatrzymanie się przy pomnikach Tadeusza Kościuszki i Pamięci Żołnierzy Wojska Polskiego Poległych w latach 1939-1945)
12.30-13.30 – postój/ piknik (ogniska i poczęstunek) pod Wieżą Ariańską w Wojciechowie
14.30 – 14.45 – postój na Polanie (u pana Czernieca)
ok.15.30 – krótki postój przy lesie
16.30- 17.15 – postój i nabożeństwo polowe, ul. Harcerska w Nałęczowie
17.15-17.30 – przemarsz ulicą Harcerską a następnie przez Park Uzdrowiskowy
17.30-18.30 – zakończenie Rajdu (krótka przemowa, wręczenie nagród konkursowych, rozlosowanie nagród dla rajdowiczów); plac naprzeciwko Urzędu Miasta w Nałęczowie

Dzień drugi (niedziela 26.04)
– 10:30 – Kościół Parafialny w Bełżycach, uroczysta Msza Święta w intencji mjra „Zapory” oraz ppłk. „Cowboja”
– 12:00-13:00 –  Pokaz musztry kawaleryjskiej w wykonaniu Kawalerii Kowalów z Borowa nad Wisłą

Lokalizacja: Bełżyce-Wojciechów-Nałęczów