Eko-energia w Gminie Nałęczów – II etap

Eko-energia w Gminie Nałęczów – II etap
Print Friendly, PDF & Email

Właśnie zakończył się II etap projektu „Eko-energia w Gminie Nałęczów”.  Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanych działań i zapraszamy Państwa do odwiedzania strony internetowej, dedykowanej projektowi, która mieści się pod adresem:

https://naleczow.oze.gmina.pl/

 

Gmina Nałęczów z sukcesem zakończyła aplikowanie o dotację na Odnawialne Źródła Energii (OZE) w gospodarstwach domowych

6 maja 2020 r.

 

Miło nam poinformować, że Gmina Nałęczów z sukcesem zakończyła aplikowanie o dotację na Odnawialne Źródła Energii (OZE) w gospodarstwach domowych. W wyniku zakończonej oceny formalnej projekt „Eko-energia w Gminie Nałęczów – II etap” otrzymał maksymalną ilość 100 pkt i zgodnie z ogłoszonym wynikiem konkursu – Gmina Nałęczów otrzyma ponad 2mln zł dofinansowania przy projekcie, którego wartość całkowita została oszacowana na ponad 4mln zł.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie systemu zarządzania energią, zakup i instalacja kolektorów słonecznych- 96szt. (57 -2 panele 3,4KW i 39 – 3 panele 5,10KW), pieców na biomasę – 3 szt. – 25KW i ogniw fotowoltaicznych – 252szt. – 3,10 KW.Łączna ilość zamontowanych instalacji na obiektach prywatnych wyniesie 351 szt. (łączna moc zainstalowana 1,25MW).

Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii elektrycznej i cieplnej zostaną zastąpione darmową energią słoneczną oraz biomasą. Instalacje będą montowane w budynkach mieszkalnych (w przypadku kolektorów i fotowoltaiki – dach/elewacja), z wyłącznym przeznaczeniem na potrzeby mieszkaniowe użytkowników instalacji. Instalacje fotowoltaiczne będą instalacjami on-grid, produkowana energia będzie zużywana na bieżąco, a ewentualne nadwyżki trafią do sieci energetycznej. Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnnegp Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

wartość projektu:
4 466 559,00 zł
dofinansowanie z UE:
2 059 900,00 zł