Eko-energia w Gminie Nałęczów

Eko-energia w Gminie Nałęczów
Print Friendly, PDF & Email

Eko-energia w Gminie Nałęczów – aktywne platformy internetowe   Informujemy, że dla użytkowników instalacji solarnych i pieców na biomasę zainstalowanych w ramach projektu „Eko-energia w Gminie Nałęczów” uruchomione zostały wielomodułowe platformy internetowe, umożliwiające zapoznanie się z tematyką odnawialnych źródeł energii, odczyt wskaźników efektywności instalacji, a także sprawniejszy kontakt z Urzędem Miasta w sytuacji awarii.   Platformy dostępne są pod adresami:   https://gminanaleczow.e-oze.eu/ – dla użytkowników pieców na biomasę   http://naleczow.flexipowergroup.pl/ – dla użytkowników kolektorów słonecznych   Zachęcamy do korzystania z portali.


Informujemy, że Gmina Nałęczów otrzymała dofinansowanie na realizację projektu  „Eko-energia w Gminie Nałęczów”.

Głównym celem projektu jest wzrost wykorzystania energii pochodzącej
z odnawialnych źródeł w ogólnym bilansie energetycznym Gminy Nałęczów dzięki inwestycjom w przyjazne środowisku źródła energii odnawialnej – montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Nałęczów oraz wzrostu atrakcyjności terytorialnej województwa lubelskiego poprzez zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej oraz poprawę jakości powietrza. Dzięki zmniejszeniu emisji CO2 do atmosfery inwestycja wpłynie korzystnie na jakość środowiska naturalnego, przyczyniając się tym samym do wzmocnienia różnorodności przyrodniczej i krajobrazowej regionu.

Całkowita wartość projektu: 5 428 655, 74 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 4 684  471, 58 PLN
Wartość unijnego dofinansowania: 3 981 800, 84 PLN
Poziom unijnego dofinansowania: 85,00 % wydatków kwalifikowalnych
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-02-11
Data zakończenia realizacji projektu: 2018-12-14

Projekt realizowany przy współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.


Prezentacje, przedstawiane na spotkaniu z wykonawcami w ramach projektu „Eko-energia w Gminie Nałęczów”

Prezentacja 1

Prezentacja 2

HitPellet 1

HitPellet 2


Eko-energia w Gminie Nałęczów
Spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące montażu kolektorów słonecznych i pieców na biomasę