„TWÓJ BIZNES NA LUBELSZCZYŹNIE”- bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy

Zapraszamy osoby zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie „Twój Biznes na Lubelszczyźnie” Nabór rozpoczynamy od 16.10.2017r.do 31.10.2017r Projekt skierowany jest do 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn) w wieku powyżej 30. roku życia, pozostających bez pracy (w tym także zarejestrowanych w Urzędzie Pracy), zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, należących co najmniej do […]

Przebudowa drogi gminnej – ul. Ewy Szelburg – Zarembiny w Nałęczowie

Informujemy mieszkańców oraz osoby korzystające z przejazdu ulicą  Ewy Szelburg-Zarembiny w Nałęczowie o możliwych utrudnieniach związanych rozpoczęciem procesu inwestycyjnego w zakresie: Przebudowa drogi gminnej – ul. Ewy Szelburg – Zarembiny od km 0+008,92 do km 0+220,90 w Nałęczowie. Inwestycja polega na przebudowie jezdni, chodników i budowie nowych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. Prace budowlane będą […]

E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

Lublin, 05 października 2017 r. KOMUNIKAT E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego. Informację o numerze tego rachunku płatnik składek dostanie z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r. Oczywiście […]

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Puławach zaprasza na spotkanie informacyjne w dn. 11.10.2017 r. w Puławach

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Puławach, zaprasza na spotkanie informacyjne: Fundusze Europejskie na WŁASNY BIZNES, szkolenia i staże   w środę 11.10.2017, w godzinach 09:00 – 12:15. Spotkanie nieodpłatne w siedzibie punktu w Puławach przy ul. Centralnej 9 Kontakt 81 8861126, 81 886112627   Szczegóły i zapisy: http://rpo.lubelskie.pl/wydarzenie-614-spotkanie_informacyjne_fundusze.html”    

IN F O R M A C J A o konsultacjach społecznych „Rocznego programu współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie”, na 2018 rok”.

Stosowanie do uchwały Rady Miejskiej w Nałęczowie Nr VII/40/15  z dnia 13 maja  2015 r. roku w sprawie określania sposobu konsultacji  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub. z […]

Odbiór elektrośmieci, odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon w Gminie Nałęczów

Przypominamy, że w dniach 02-10 października zorganizowano odbiór, w formie wystawki, odpadów, podczas której można pozbyć się zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon. Szczegółowy harmonogram, dla poszczególnych miejscowości, dostępny jest pod poniższymi adresami: http://naleczow.pl/wp-content/uploads/2016/04/Harmonogram_miasto_wystawka.pdf http://naleczow.pl/wp-content/uploads/2016/04/Harmonogram_wsie_wystawka.pdf http://naleczow.pl/wp-content/uploads/2016/04/Harmonogram_wielorodzinna.pdf