Pani Maria Rzeczyca wyróżniona w konkursie „Aktywny Senior”

26 października 2017r. w Auli Domu Nadziei Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Lublinie odbył się Wojewódzki Dzień Seniora. Jednym z punktów wydarzenia było uroczyste uhonorowanie laureatów konkursów pt. „Gmina przyjazna Seniorom” oraz „Aktywny Senior” ogłoszonego w dniu 4 lipca 2017r. przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Marszałek województwa Sławomir Sosnowski oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka […]

EUROPEJSKI TYDZIEŃ INNOWACJI 6-10.11.2017 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w dniach od 6 do 10 listopada organizuje EUROPEJSKI TYDZIEŃ INNOWACJI.  Europejski Tydzień Innowacji to 5 dni dyskusji, ponad 400 firm z UE, światowej sławy eksperci, 2 konkursy dla firm w tym konkurs dla startupów i wiele wydarzeń towarzyszących. W trakcie ETI uczestnicy będą rozmawiać o najważniejszych kwestiach gospodarczych i społecznych […]

Badanie sadów według gatunków i odmian ( R-r-s) od 7 do 30 listopada 2017 r.

Drodzy Mieszkańcy, w listopadzie na Lubelszczyźnie, jak i w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie  sadów według gatunków i odmian w wylosowanych gospodarstwach rolnych. Badanie jest przeprowadzane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Celem badania jest pozyskanie danych dotyczących struktury odmianowej sadów jabłoniowych, gruszowych, brzoskwiniowych i morelowych. Uzyskane informacje zostaną wykorzystane do analiz zmian zachodzących w produkcji […]

Projekt „Mikro innowacje- makro korzyści”

Szanowni Państwo!   „Mikro innowacje – makro korzyści” – do 100 tys. zł na innowacje społeczne z pogranicza edukacji i zatrudnienia – aktualności:     ZAMOŚĆ i HRUBIESZÓW – KOLEJNE SPOTKANIA INFORMACYJNO – WARSZTATOWE DLA INNOWATORÓW Zainteresowanych ofertą grantów na innowacje społeczne z pogranicza edukacji i zatrudnienia zapraszamy na otwarte spotkania  informacyjno – warsztatowe: 7 […]

Bezpłatne szkolenia dla beneficjentów zainteresowanych złożeniem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy Jakości Produktów Rolnych i Środków Spożywczych”.

Szanowni Państwo, w związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków w ramach PROW 2014-2020 poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości żywności” informujemy, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie organizuje bezpłatne szkolenia dla beneficjentów zainteresowanych złożeniem wniosków  o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy Jakości Produktów Rolnych i Środków Spożywczych”.  Szkolenia […]

Lubelska Wojewódzka Komenda OHP informuje o naborze do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia”

Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy informuje, iż rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” Wsparciem zostanie objęta młodzież pochodząca ze środowisk zmarginalizowanych, patologicznych, która wskutek niekorzystnych okoliczności środowiskowych wymaga profesjonalnych i kompleksowych działań pomocowych o charakterze edukacyjno-wychowawczym, mających na celu uzyskanie kwalifikacji, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, a w konsekwencji […]

Konkurs EKO HESTIA SPA

                                                                                  Sopot, 16.10.2017 II edycja konkursu EKO HESTIA SPA rozstrzygnięta! Zwycięzca z województwa świętokrzyskiego, nagrody specjalne dla gmin z Małopolski. W II edycji Konkursu, zdaniem kapituły, najlepszy projekt zgłosiło Busko-Zdrój. Uzdrowisko otrzyma 100 000 złotych na realizację projektów związanych z ochroną środowiska. W ramach EKO HESTIA SPA nagradzane są najciekawsze inicjatywy proekologiczne w polskich uzdrowiskach. […]