Ogłoszenie Burmistrza Nałęczowa o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania krajoznawstwa i turystyki w 2018 roku

Załącznik do Zarządzenia Nr 301/2018 Burmistrza Nałęczowa z dnia 23 stycznia 2018 r.   BURMISTRZ  NAŁĘCZOWA działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. […]

Spotkanie informacyjne w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Puławach

„Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Puławach  zaprasza osoby, które chcą pozyskać środki na założenie działalności gospodarczej oraz planujące podnieść swoje kwalifikacje na spotkanie informacyjne poświęcone tej tematyce. Spotkanie odbędzie się we wtorek 30 stycznia w siedzibie punktu w Puławach przy ul. Centralnej 9 w godz. 9.00-12.15. Udział w spotkaniu jest nieodpłatny. Szczegółowe informacje znajdują […]

Wsparcie na założenie firmy

W związku z planowanym uruchomieniem w lutym 2018 r. naboru wniosków w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej w ramach inicjatywy LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” zaprasza na szkolenia w sprawie samodzielnego przygotowania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu. Szkolenia zaplanowano 30 stycznia 2018 r. w Kurowie, 13 […]

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA NAŁĘCZOWA   o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powoływanej, do przeprowadzenia, w 2018 roku, otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.          Informuję, że do dnia 2 lutego 2018 r. prowadzony jest nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej, która przeprowadzi procedurę otwartego konkursu ofert na […]

Ogłoszenie Burmistrza Nałęczowa o naborze na animatorów sportu, którzy będą prowadzić zajęcia sportowo-rekreacyjne na obiekcie sportowym powstałym w ramach programu „Orlik 2012” w 2018 r.

Nałęczów, dn. 11.01.2018 r. Burmistrz Nałęczowa ogłasza nabór na animatorów sportu, którzy będą prowadzić zajęcia sportowo-rekreacyjne na obiekcie sportowym powstałym w ramach programu „Orlik 2012” Gmina Nałęczów przyjmuje zgłoszenia kandydatów na animatorów sportu – osób zainteresowanych gospodarowaniem, organizowaniem i prowadzeniem zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie sportowym Orlik w Nałęczowie przy ul. Paderewskiego 9. Przewiduje […]