Pierwsze Ogólnopolskie Święto WDZIĘCZNI POLSKIEJ WSI – 23.09.2018 r. Wąwolnica

Pokażmy, że jesteśmy wdzięczni Polskiej Wsi i Rolnikom za pracę i wsparcie jakie przez stulecia nieśli Rzeczpospolitej! W roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości Prezes Rady Ministrów zaprasza na Pierwsze Ogólnopolskie Święto WDZIĘCZNI POLSKIEJ WSI. Uroczystość odbędzie się 23 września o godzinie 12:00 w Wąwolnicy, w Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej u stóp Wzgórza Kościelnego. W […]

Wyniki programu “Bezpieczni bez azbestu”

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że na stronie www.azbest.lubelskie.pl w zakładce WYNIKI zostały zamieszczone listy osób, których Zgłoszenia lokalizacji zostały zatwierdzone do realizacji. Natomiast osoby, które znalazły się na  liście rezerwowej otrzymają wsparcie automatycznie po uwolnieniu kolejnych funduszy.   Jak korzystać z zakładki WYNIKI? W celu weryfikacji Zgłoszenia lokalizacji, należy wpisać nazwisko danej osoby. Ponadto informujemy, […]

Zapytanie ofertowe- Fundusz sprawiedliwości

Projekt pn.: o powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczonej do sektora finansów publicznych w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”” Nałęczów, dn. 06.09.2018 r. Zamawiający:           Gmina Nałęczów      ul. Lipowa 3              24-150 Nałęczów         ZAPYTANIE OFERTOWE   Rozdział I – tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego dla zamówień […]

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem nieruchomości

Nałęczów, dnia 16 sierpnia 2018 r. IZ.6845.23.2018.JW Ogłoszenie o przetargu Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami(t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 121 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 r., […]