Budowa ulicy Słowiczej w m. Nałęczów od km 0+000 do km 0+900

Zadanie zostało zakończone w grudniu 2022 r.,  przy wsparciu finansowym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy dofinansowania  zawartej w dniu 26.04.2022 r. z Wojewodą Lubelskim.

Obejmowało budowę nowej drogi gminnej o długości 900 mb,  parametrach kl. tech. „D” o powierzchni  z betonu asfaltowego dwuwarstwowego, szerokości pasa ruchu 3,5 m, z utwardzonymi poboczami dwustronnymi o szerokości 0,75 m.

Cel realizacji inwestycji to podwyższenie  jakości połączeń komunikacyjnych gminy, zwiększenie dostępności mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa użytkowników drogi.

 

Całkowita wartość inwestycji: 974 863,62 zł

Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 449 484,48 zł

Wkład własny Gminy Nałęczów: 525 379,14 zł

Zakończenie inwestycji:

 

Stan drogi przez rozpoczęciem budowy:

Realizacja inwestycji (wrzesień 2022 r.):