Broszura informacyjna pt. Prawa Obywatelskie

Broszura informacyjna pt. Prawa Obywatelskie
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

Fundacja „OIC Poland” w Lublinie realizuje zadanie powierzone przez Starostwo w Puławach polegające na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej. W związku z realizacją tego zadania zamieszczamy broszurę informacyjną pt. Prawa Obywatelskie. Zachęcamy do zapoznania się.