BEZZWROTNE DOTACJE NA ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE WŁASNEJ FIRMY

Print Friendly, PDF & Email

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 30 + oraz LUBELSKA AKADEMIA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET 30 +

Uczestnicy projektów będą mieli szansę otrzymać dotację do kwoty 41 000 zł, w tym:

  • bezzwrotną dotację do 23 000 zł na zakup wyposażenia firmy
  • roczne wsparcie finansowe w kwocie do 1 500 zł miesięcznie
  • specjalistyczne wsparcie szkoleniowe oraz pomoc doradcy do spraw przedsiębiorczości, który będzie wspierał przedsiębiorcę na etapie tworzenia biznesplanów oraz w okresie 12 miesięcy od momentu założenia własnej firmy.

 

Grupę docelową obu projektów łącznie stanowi 100 osób (75 kobiet i 25 mężczyzn) powyżej 30 roku życia, zamieszkujących w województwie lubelskim, będących bez pracy, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, należących do grup w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie  następujące kryteria:

  • nie pracuje (jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
  • powyżej 30 roku życia,
  • znajduje się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tzn. należy przynajmniej do jednej z poniższych grup: kobiety,  długotrwale bezrobotne,  niepełnosprawne,  w wieku od 50 roku życia,  o niskich kwalifikacjach
  • zamieszkująca na obszarze województwa lubelskiego
  • zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jako indywidualna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG.

* z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podst. odrębnych przepisów do 12m-cy przed przystąpieniem do projektu.
* spośród grupy docelowej minimum 6 osób to osoby odchodzące z rolnictwa zainteresowane podjęciem działalności pozarolniczej.

Więcej informacji: www.centrum.kompass-consulting.pl / www.akademia.kompass-consulting.pl


W razie pytań proszę o kontakt w biurze projektu Kompass Consulting       ul. Narutowicza 57/7, 20-016 Lublin oraz pod nr. telefonu  510798140. Chętnie przedstawię potencjalnym uczestnikom naszą ofertę oraz pomogę zrozumieć formalności przy ubieganiu się o dotację.

Z góry dziękuję za okazaną pomoc.

Z wyrazami szacunku

   Anna Daszyńska

Koordynator projektów

Kompass Consulting