Apel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie padłych dzików