„1918 i 1920 PAMIĘTAMY” – konkurs Ministerstwa Obrony Narodwej

„1918 i 1920 PAMIĘTAMY” – konkurs Ministerstwa Obrony Narodwej
Print Friendly, PDF & Email

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert pod hasłem „1918 i 1920 PAMIĘTAMY”. To ogromna szansa na dofinansowanie dla organizacji pozarządowych,które chcą upamiętnić rocznicę odzyskania Niepodległości i Bitwy Warszawskiej.

Kwota dotacji na wszystkie zadania sięga 2 500 000 zł. Dofinansowanie mogą otrzymać m.in. programy patriotyczno-edukacyjne np. „żywe lekcje historii”, wystawy, seminaria, konferencje, organizowane również online, a także podróże historyczne do miejsc bezpośrednio związanych z wydarzeniami historycznymi i bohaterskimi walkami 1918 i 1920 roku.

Wśród zadań jest także opieka nad grobami poległych w walce o Niepodległość,odnajdywanie „zapomnianych” grobów,składanie kwiatów i zniczy w miejscach pamięci oraz na grobach bohaterów walk o Niepodległość Polski. Pieniądze mogą być przeznaczone również na organizację pikników, wieczornic, rekonstrukcji historycznych i zawodów patriotyczno-sportowych, np. biegów niepodległościowych.