16 Dni Bez Przemocy ze względu na płeć

16 Dni Bez Przemocy ze względu na płeć
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo informujemy, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie bierze udział w Kampanii „16 Dni Bez Przemocy ze względu na Płeć”

Czym jest Kampania 16 Dni?

W 2021 przypada 30. rocznica światowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Kampania jest organizowana zawsze między 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka), by podkreślić, że przemoc wobec kobiet jest naruszaniem praw człowieka, a odpowiedzialność za jej przeciwdziałanie i powstrzymanie spoczywa na instytucjach publicznych i państwach.

Czemu służy Kampania?

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

  • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
  • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
  • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
  • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
  • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
  • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Jak co roku inicjatorki Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć wyznaczyły przewodni temat Kampanii, jednocześnie zachęcając, że lokalne aktywistki i organizacje do podejmowania tematów, które są aktualne i ważne w ich krajowym kontekście.

W 2021 roku, zainspirowana oryginalną wizją i historią Kampanii, która koncentrowała się na podnoszeniu świadomości na temat przemocy wobec kobiet i biorąc pod uwagę ciągłą bezkarność kobietobójstwa, w tym roku kampania skoncentruje się na kwestii „kobietobójstwa lub zabójstwa związanego z płcią kobiet.” Temu poświęcona będzie kampania ogólnoświatowa. W Polsce działania w tym obszarze podejmuje m.in. Centrum Praw Kobiet. Kilkaset kobiet rocznie (CPK szacuje, że to nawet 500 kobiet) ginie w Polsce w związku z przemocą domową: są zabijane, tracą życie w wyniku pobicia ze skutkiem śmiertelnym, popełniają samobójstwa. Więcej informacji można znaleźć tu: https://cpk.org.pl/stopkobietobojstwu/

W tym roku organizatorzy rozszerzają działania w kilku, istotnych  obszarach: skuteczniejszego przeciwdziałania przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami, wykorzystania strategii empowerment przeciwko przemocy ze względu na płeć i inne przesłanki, obronie europejskiej konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Więcej informacji na temat sytuacji kobiet z niepełnosprawnościami:

http://kampania16dni.pl/zasoby-edukacyjne/przemoc-wobec-kobiet-z-niepelnosprawnosciami/

W ramach kampanii Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował dyżury specjalistów, warsztaty, na bieżąco będzie umieszczał materiały informacyjne i edukacyjne na stronie internetowej.

Warto podkreślić, że nie tylko podczas trwania kampanii osoby doświadczające przemocy lub zagrożone przemocą, mają możliwość uzyskania profesjonalnej pomocy ze strony Ośrodka. Mogą to zrobić w każdej chwili zgłaszając się do siedziby Ośrodka  bądź dzwoniąc na numery telefonu:

Sekretariat: 81 501 44 81

Pracownicy socjalni: 513 163 393,  513 177 989, 885 149 555, 885 153 555

Grafik wydarzeń organizowanych w ramach akcji dostępny jest poniżej:

Grafik-16-dni