Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów
Print Friendly, PDF & Email

Od 1 do 16 września br. można składać wnioski dla najbardziej uzdolnionych uczniów w ramach wojewódzkich programów stypendialnych „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023” –  dla uczniów kontynuujących naukę w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe (klasy II i wyższe) oraz „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023” –  dla uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne.

Tegoroczny nabór wniosków jest ostatnim w ramach środków przewidzianych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Celem programów jest finansowe wsparcie szczególnie uzdolnionych i pracowitych uczniów.

„Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023” to program skierowany do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki, przedsiębiorczości, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2022-2023 na który przyznawane jest stypendium będą uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

Stypendium przyznane zostanie 579 uczniom, którzy spełnią wymagania określone w regulaminie. Środki wypłacane będą od 1.09.2022 r. do 30.06.2022 r. w wysokości 350 zł miesięcznie.

„Lubelska kuźnia talentów 2021-2023” to program skierowany do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki, przedsiębiorczości lub w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2022-2023 będą kontynuować naukę (klasy II i wyższe) w szkołach zawodowych – branżowych szkołach zawodowych, technikach, szkołach artystycznych  i szkołach policealnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

Stypendium przyznane zostanie 680 uczniom, którzy spełnią wymagania określone w regulaminie. Środki wypłacane będą od 1.09.2022 r. do 30.06.2022 r. w wysokości 350 zł miesięcznie.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie:

https://www.lubelskie.pl/kultura/stypendia/