Podaje się do publicznej wiadomości prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

Print Friendly, PDF & Email

Podaje się do publicznej wiadomości prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Puławach- Sekcja Wyk. Orzeczeń II Wydział Karny- z dnia 16 listopada 2016r . w sprawie o sygn. akt II K 309/16 przeciwko Konrad Remigiusz Klaczyński