Print Friendly, PDF & Email

Adres:
ul. Armatnia Góra
24-150 Nałęczów

Punktem zwrotnym w historii uzdrowiska było powołanie do życia w końcu XIX wieku spółki udziałowej mającej prowadzić Zakład Leczniczy. Spółkę utworzyli wybitni lekarze-balneolodzy: Fortunat Nowicki, Wacław Lasocki i Konrad Chmielewski. Upór i determinacja lekarzy, wsparta doświadczeniem zdobytym na zesłaniu, pozwoliły im stworzyć nowoczesny zakład kuracyjny. Współtwórcą koncepcji nowoczesnego uzdrowiska, miasta-ogrodu, był ówczesny właściciel Nałęczowa i udziałowiec zakładu – Michał Górski. W krótkim czasie zmodernizowano i rozbudowano obiekty sanatoryjne. Wzdłuż głównych ulic – Lipowej i Armatniej Góry – powstały okazałe wille w stylu szwajcarskim. Najpiękniejsza i najokazalsza z nich to willa Podgórze, zbudowana przez ziemianina z Litwy, Aleksandra Oskierko. Po jego wyjeździe z Nałęczowa stała się własnością doktora Karola Benniego, wybitnego lekarza i społecznika, przyjaciela wielu artystów i pisarzy. To dzięki jego namowom do Nałęczowa zdecydowali się przyjechać Bolesław Prus oraz Henryk Sienkiewicz. W Podgórzu odbywały się czwartkowe spotkania literackie organizowane przez Jadwigę Łuszczewską–Deotymę i sędziwego Antoniego Odyńca – przyjaciela Adama Mickiewicza. Karol Benni, prezes Towarzystwa Popierania Przemysłu Ludowego w Królestwie Polskim, był inicjatorem budowy, w 1911 roku, słynnej Szkoły w Wąwozach, kształcącej uczniów zabawkarstwa, stolarstwa, rzeźbiarstwa oraz wikliniarstwa. Jest to obecna willa Starówka, zaprojektowana przez Jana Koszczyc-Witkiewicza. Tradycje artystyczne kontynuuje Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie.

Godziny otwarcia

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

Sobota

-

Niedziela

-