Porozumienie pomiędzy Gminą Nałęczów a Powiatem Puławskim

W dniu 1 sierpnia 2017 r. zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Gminą Nałęczów, a Powiatem Puławskim w sprawie przekazania przez Gminę Nałęczów Powiatowi Puławskiemu szkół do ich prowadzenia. Treść porozumienia została pozytywnie zaopiniowane w dniu 31 lipca 2017 r. przez Radę Miejską w Nałęczowie. Porozumienie ze strony Gminy Nałęczów zostało podpisane przez Burmistrza Nałęczowa Andrzeja Ćwieka, […]

Oferta złożona w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na realizację zadania pn: „Remont pomnika poległych w wojnie bolszewickiej”

Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez Stowarzyszenie „Miłośnicy Bronic” z siedzibą w Bronicach na realizację zadania publicznego pt. „Remont pomnika poległych w wojnie bolszewickiej” Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można […]

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie zaprasza do skorzystania z bezpłatnego wsparcia realizowanego w ramach projektu pt. „Nałęczów przemocy mówi NIE”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie od czerwca do grudnia 2017 r. realizuje projekt pt. „Nałęczów przemocy mówi NIE!” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy” – Edycja 2017, który jest finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach projektu realizowane są następujące działania: bezpłatna specjalistyczna […]