Apel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie!

APEL MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NAŁĘCZOWIE !!! Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas  dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Z tego […]

Informacja ws. terminów wypłat świadczeń przez MOPS w Nałęczowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie informuje, że w związku z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17 maja 2016r. znak: PS-IV.3122.4.30.2016 w sprawie ustalenia jednolitego terminu wypłaty  świadczeń począwszy od nowego okresu zasiłkowego, to jest od miesiąca listopada 2016 r. obowiązują nowe terminy wypłat wszystkich świadczeń, w tym rodzinnych, wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego. […]

BEZPŁATNE SZKOLENIA Z PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU

Szanowni Państwo zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z podstaw obsługi komputera i Internetu. Szkolenie ma za zadanie przełamać lęki i obawy związane z korzystaniem z komputera i z Internetu oraz zachęcić uczestników do wykorzystywania tych narzędzi w życiu codziennym – w pracy, w domu. W szkoleniach mogą wziąć udział osoby spełniające następujące warunki: • […]

Zapraszamy do udziału w IV edycji „Porcja Pozytywnej Energii”

INFORMACJA O IV EDYCJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO „PORCJA POZYTYWNEJ ENERGII” 16 listopada ruszyła IV edycja programu edukacyjnego „Porcja Pozytywnej Energii” marki Crispy Natural. Program realizowany jest pod patronatem: Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Celiakię Przekreślony Kłos oraz honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Celem […]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

                                                      Załącznik do zarządzenia  Nr 13/16  z dn. 7 listopada 2016 r. Burmistrz Nałęczowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie – ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i zagospodarowania odpadów 1.Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność, znajomość obsługi komputera i […]

Burmistrz Nałęczowa ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

                                                      Załącznik do zarządzenia  Nr 14/16  z dn. 7 listopada 2016 r. Burmistrz Nałęczowa ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie – ds. utrzymania infrastruktury technicznej gminy –wymiar  zatrudnienia ½ etatu 1.Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność, dobry stan zdrowia, […]

Zapraszamy na Targi Sadowniczo- Warzywnicze VEGE FRUIT EXPO

Targi VEGE FRUIT EXPO, odbędą się w dniach 22-23 listopada br. na terenie Targów Lublin ul. Dworcowa 11, Lublin.  Podczas tego wydarzenia zaprezentuje się blisko 100 firm z ofertą dla branży sadowniczo-warzywniczej, będą miały miejsce również konferencje z udziałem europejskich ekspertów (tematy w załączniku) oraz finał Konkursu Rolnik Lubelszczyzny, który jest organizowany wspólnie z Urzędem […]

Informacja o naborach wniosków LGD „Zielony Pierścień”

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” podjął decyzję o ogłoszeniu naborów wniosków w zakresie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych oraz wsparcia na rozwój istniejących przedsiębiorstw. Wnioski można składać do Biura LGD od 22 listopada do 21 grudnia 2016 r. Szczegółowe informacje na stronie internetowej. podjęcie działalności gospodarczej, link: http://zielonypierscien.eu/nabory-wnioskow/ogloszone-nabory/nabor-wnioskow-nr-32016-%e2%80%93-na-operacje-w-zakresie-podejmowania- – rozwój działalności gospodarczej, link: […]