Apel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie!

APEL MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NAŁĘCZOWIE !!! Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas  dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Z tego […]

Informacja ws. terminów wypłat świadczeń przez MOPS w Nałęczowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie informuje, że w związku z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17 maja 2016r. znak: PS-IV.3122.4.30.2016 w sprawie ustalenia jednolitego terminu wypłaty  świadczeń począwszy od nowego okresu zasiłkowego, to jest od miesiąca listopada 2016 r. obowiązują nowe terminy wypłat wszystkich świadczeń, w tym rodzinnych, wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego. […]

BEZPŁATNE SZKOLENIA Z PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU

Szanowni Państwo zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z podstaw obsługi komputera i Internetu. Szkolenie ma za zadanie przełamać lęki i obawy związane z korzystaniem z komputera i z Internetu oraz zachęcić uczestników do wykorzystywania tych narzędzi w życiu codziennym – w pracy, w domu. W szkoleniach mogą wziąć udział osoby spełniające następujące warunki: • […]

Zapraszamy do udziału w IV edycji “Porcja Pozytywnej Energii”

INFORMACJA O IV EDYCJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO „PORCJA POZYTYWNEJ ENERGII” 16 listopada ruszyła IV edycja programu edukacyjnego „Porcja Pozytywnej Energii” marki Crispy Natural. Program realizowany jest pod patronatem: Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Celiakię Przekreślony Kłos oraz honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Celem […]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

                                                      Załącznik do zarządzenia  Nr 13/16  z dn. 7 listopada 2016 r. Burmistrz Nałęczowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie – ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i zagospodarowania odpadów 1.Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność, znajomość obsługi komputera i […]

Burmistrz Nałęczowa ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

                                                      Załącznik do zarządzenia  Nr 14/16  z dn. 7 listopada 2016 r. Burmistrz Nałęczowa ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie – ds. utrzymania infrastruktury technicznej gminy –wymiar  zatrudnienia ½ etatu 1.Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność, dobry stan zdrowia, […]