Konkurs wielkanocny 2018

Uprzejmie zapraszamy mieszkańców, grupy  formalne (organizacje pozarządowe) i środowiska nieformalne (koła gospodyń wiejskich itp.), które działają na obszarze gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy (gmina), Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn do udziału w konkursie na: – palmę tradycyjną i współczesną, – pisankę, – baranka ze słomy – i kartkę z wycinanką z […]

Zarządzenia Burmistrza Nałęczowa w sprawie powołania komisji konkursowych do zaopiniowania ofert na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Podaje się do publicznej wiadomości zarządzenie nr 312/2018 Burmistrza Nałęczowa z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresu upowszechniania krajoznawstwa i turystyki oraz określenia regulaminu pracy komisji oraz zarządzenie nr 311/2018 Burmistrza Nałęczowa z dnia 23 lutego 2018 r. w […]

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś! Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy. Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających […]

Ogłoszenie Burmistrza Nałęczowa o naborze wniosków osób zainteresowanych wydzierżawieniem powierzchni w Parku Zdrojowym w Nałęczowie z przeznaczeniem na prowadzenie stoiska handlowego

Nałęczów, dnia 22 lutego 2018 r. IZ.6845.1.2018.JW O G Ł O S Z E N I E  BURMISTRZ NAŁĘCZOWA przyjmuje wnioski osób zainteresowanych wydzierżawieniem powierzchni w Parku Zdrojowym w Nałęczowie z przeznaczeniem na prowadzenie stoiska handlowego 1. Wydzierżawieniu podlega 13 stoisk na terenie Parku Zdrojowego w Nałęczowie, których lokalizację określa załącznik graficzny nr 1 do niniejszego […]

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nałęczów, na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie Burmistrza Nałęczowa Nr 305/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz terminów w postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nałęczów, na rok szkolny 2018/2019.

Zarządzenie Burmistrza Nałęczowa z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pożytku publicznego

Zarządzenie Burmistrza Nałęczowa z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz określenia regulaminu pracy komisji- dokument źródłowy