INFORMACJA BURMISTRZA NAŁĘCZOWA WS. ASF

Podaję do publicznej wiadomości Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Puławach w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Jednocześnie zawiadamiam, że spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Puławach poświęcone tej kwestii odbędzie się w dniu 24 października (środa) 2018 r. o godz. 10:00 w Nałęczowskim Ośrodku Kultury.     Andrzej Ćwiek     Burmistrz Nałęczowa  

Uzdrowisko Nałęczów, jako pierwsze w Polsce, rehabilituje chorych na szpiczaka – nowotwór złośliwy

                                                                                                            Nałęczów, 4 październik 2018 r.   Informacja prasowa   Uzdrowisko Nałęczów, jako pierwsze w Polsce, rehabilituje chorych na szpiczaka – nowotwór złośliwy     Szpiczak mnogi, obecnie zwany szpiczakiem plazmocytowym, to złośliwy nowotwór zlokalizowany w szpiku kostnym. Kiedyś rozpoznawany głównie u osób starszych. Niestety, statystyki z ostatnich lat wskazują na niepokojącą tendencję – […]

LGD „Zielony Pierścień” – nabór wniosków

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” ogłosił nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski można składać do Biura LGD od 25 października do 20 listopada  2018 r. Nabór dotyczy realizacji […]

Szkolenia dot. przygotowania wniosków o wsparcie

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” zaprasza potencjalnych wnioskodawców, zainteresowanych pozyskaniem środków, na szkolenia dotyczące przygotowania wniosków na realizację inicjatyw polegających na odnowieniu obiektów/atrakcji promujących dziedzictwo lokalne z obszaru LSR jak np.: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, pomniki, wodotryski, cenne drzewa, tablice pamiątkowe, eksponaty, zabytki w ramach działania LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata […]

„Niepodległa do Hymnu” – włącz się w ogólnopolskie śpiewanie 11 listopada

  W 2018 świętujemy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku ze zbliżającą się datą 11 listopada – jedną z najważniejszych w naszej historii – Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do współtworzenia wyjątkowego wydarzenia, które w bezprecedensowy sposób zachęci Polaków do wspólnego i radosnego świętowania. „Niepodległa do Hymnu” to inicjatywa, której podstawowym celem jest zaangażowanie […]

Komunikat w sprawie konsultacji społecznych

Komunikat w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Nałęczowie w sprawie zmiany programu współpracy z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok. Burmistrz Nałęczowa zaprasza do konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Nałęczowie w sprawie zmiany Rocznego programu współpracy z […]

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie w ramach ogólnokrajowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Do składania wniosków zapraszamy właścicieli nieruchomości położonych na terenie województwa lubelskiego. Zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania do udziału w spotkaniu szkoleniowym, które odbędzie się 4 października 2018 r. o godzinie 18.00 w […]

„Pożyczka na Rozwój Turystyki”

Lubelska Fundacja Rozwoju jest pośrednikiem finansowym projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. LFR oferuje produkt „Pożyczka na Rozwój Turystyki” W ramach produktu możliwe jest finansowanie przedsięwzięć w branży turystycznej i okołoturystycznej, realizowanych na terenie województwa lubelskiego, przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa […]

Projekt „System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie przystąpił do projektu „System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Celem projektu jest usprawnienie procesu aplikowania o środki PFRON za pomocą ogólnopolskiego systemu informatycznego SOW. Dzięki przystąpieniu naszego Ośrodka do projektu osoby niepełnosprawne będą miały możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie, […]