“Szansa na aktywizację”

Szanowni Państwo, Fundacja „Fundusz Inicjatyw” realizuje projekt “Szansa na aktywizację”. W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dla bezrobotnych kobiet, będących rolniczkami i domowniczkami rolników z obszaru województwa lubelskiego. Projekt skierowany jest do kobiet z terenu woj. lubelskiego spełniających łącznie poniższe warunki: – będących w wieku 30 lat i więcej; – będących rolniczkami lub domowniczkami rolników […]

Projekt Dotacyjny Stowarzyszenia Lubelski Ośrodek Samopomocy “Czas na działanie! Czas na własną firmę!”

Stowarzyszenie Lubelski Ośrodek Samopomocy w ramach projektu „Czas na działanie! Czas na własną firmę!” realizowanego wspólnie z Gamma Projekt umożliwia nieaktywnym zawodowo kobietom po 30 roku życia z województwa lubelskiego pozyskanie wsparcia finansowego łącznie do 45 500 zł na uruchomienie własnej firmy. W ramach projektu każda z 75 zakwalifikowanych uczestniczek otrzyma jednorazową dotację w wysokości do 23 300 zł oraz w okresie pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania […]

Projekt Instalator Urządzeń Energii Odnawialnej

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie pracy na terenie województwa lubelskiego w wieku 30+, z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym. Zapewniamy: – stypendium szkoleniowe – stypendium stażowe 1750 zł netto – zwrot kosztów dojazdu – pokrycie kosztów egzaminu na Uprawnienia Elektryczne oraz Egzaminu zawodowego na Instalatora OZE w Urzędzie Dozoru Technicznego – serwis kawowy […]

Uwaga! W dniach 23-28 kwietnia 2017 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Na podstawie § 10. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie  przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013r., poz. 1737) informuję, że na terenie województwa lubelskiego w dniach 23-28 kwietnia 2017 roku zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów […]

Projekt partnerski pn.: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”.

  Projekt partnerski pn.: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 28 lutego 2017 roku Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubelskiego podpisał umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację Projektu w ramach Osi Priorytetowej 6 […]

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Puławach ws. wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Puławach informuje, że w dniu 5 kwietnia 2017 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r., poz.722),  które uchyla w całości rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z […]

“Wolontariat- warto pomagać”

Wraz z początkiem marca 2017 roku ruszył projekt „Wolontariat-warto pomagać!”, organizowany przez Fundację Centrum Inicjatyw i finansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt odbywa się w trzech szkołach na terenach wiejskich w województwie lubelskim: w Palikijach, Piotrowicach i Niezabitowie. W ramach projektu uczniowie szkół mogą uczęszczać na bezpłatne zajęcia dziennikarskie, plastyczne, teatralne i o wolontariacie. Głównym […]