Zaproszenie do udziału w projekcie “Start do kobiecego biznesu”

Zdobądź aż 36 000 zł bezzwrotnej dotacji na założenie firmy! Zapraszamy kobiety bez pracy do udziału w projekcie dofinansowanym ze środków UE pt. „Start do kobiecego biznesu”. Projekt skierowany jest do kobiet powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy i/lub biernych zawodowo), zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego zamierzających założyć działalność gospodarczą i prowadzić […]

DOTACJE DLA KOBIET NA OTWARCIE WŁASNEJ FIRMY

DOTACJE DLA KOBIET NA OTWARCIE WŁASNEJ FIRMY Informujemy, że firma EURO-FORUM Marek Gudków w partnerstwie z Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu pn. “MÓJ BIZNES!”, w ramach którego można uzyskać bezzwrotne wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.         Projekt oferuje:   Wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowujące do otwierania i prowadzenia działalności […]

UWAGA ! ZMIANA TERMINU SZKOLENIA ! z zasad wypełniania wniosków o przyznanie płatności obszarowych i PROW na rok 2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa LUBELSKI ODDZIAŁ REGIONALNY Biuro Powiatowe w Puławach Tel. 81 886  77  40,  fax 81 886 65 36    ZAPROSZENIE na szkolenie   Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Puławach wraz z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli prowadzi cykl szkoleń z zasad wypełniania wniosków o przyznanie płatności obszarowych i PROW […]

„spoKREWnieni służbą” – ogólnopolska akcja honorowego oddawania krwi- 21.03.2017 r.

„spoKREWnieni służbą” – ogólnopolska akcja honorowego oddawania krwi Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek wspólnie z Lubelskim Komendantem Policji insp. Pawłem Dobrodziejem i Lubelskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Grzegorzem Alinowskim  zapraszają wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego do aktywnego udziału w ogólnopolskiej akcji zbiórki krwi pod hasłem „spoKREWnieni służbą”. Akcja związana jest z dniem 1 marca, […]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku

  Załącznik do Zarządzenia Nr 206/2017 Burmistrza Nałęczowa z dnia 09 marca 2017 r.     BURMISTRZ NAŁĘCZOWA działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 […]

Projekt “Nowa praca – nowe możliwości”

Szanowni Państwo, W imieniu Europejskiego Centrum Doradczo-Szkoleniowego pragniemy zaprosić Państwa do współpracy nad realizacją projektu “Nowa praca – nowe możliwości”, którego głównym celem jest poprawa sytuacji zawodowej oraz wzrost szans zatrudnienia uczestników poprzez zdobycie pożądanych na rynku pracy kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. W ramach realizowanego projektu oferujemy mieszkańcom województwa lubelskiego, bezpłatne szkolenia na: 1. Operator […]