Ruszyła kampania „Stop pożarom traw”!

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym materiałem palnym, co w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety, wśród wielu […]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie

                                                                          Załącznik do zarządzenia                                       Nr212/2017 z dn. 27.03.2017r.            Burmistrz Nałęczowa         ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie   1.Do konkursu na stanowisko dyrektora mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna […]

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Nałęczów, dn. 27.03.2017 r. OGŁOSZENIE Urząd Miejski w Nałęczowie informuje, że w związku z ogłoszonym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. w następującym zakresie: I.            kultury,  sztuki, ochrony dóbr kultury i […]

Lubelski Ośrodek Samopomocy zaprasza osoby niepełnosprawne z terenu Gminy Nałęczów do udziału w szkoleniu Pomoc kuchenna w projekcie „Szansa na jutro”

Lubelski Ośrodek Samopomocy zaprasza osoby niepełnosprawne z terenu Gminy Nałęczów do udziału w szkoleniu Pomoc kuchenna w projekcie „Szansa na jutro”. Grupa docelową są osoby pozostających bez zatrudnienia, niepełnosprawne w stopniu lekkim i umiarkowanym, należące  też do III profilu pomocy (wg. statystyk Urzędów Pracy) i korzystające z Programu Pomoc Żywnościowa. Formy wsparcia 1. Doradztwo psychologiczne: […]

Zaproszenie do udziału w projekcie “Start do kobiecego biznesu”

Zdobądź aż 36 000 zł bezzwrotnej dotacji na założenie firmy! Zapraszamy kobiety bez pracy do udziału w projekcie dofinansowanym ze środków UE pt. „Start do kobiecego biznesu”. Projekt skierowany jest do kobiet powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy i/lub biernych zawodowo), zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego zamierzających założyć działalność gospodarczą i prowadzić […]

DOTACJE DLA KOBIET NA OTWARCIE WŁASNEJ FIRMY

DOTACJE DLA KOBIET NA OTWARCIE WŁASNEJ FIRMY Informujemy, że firma EURO-FORUM Marek Gudków w partnerstwie z Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu pn. “MÓJ BIZNES!”, w ramach którego można uzyskać bezzwrotne wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.         Projekt oferuje:   Wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowujące do otwierania i prowadzenia działalności […]