Oferta złożona w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na realizację zadania pn: “Remont pomnika poległych w wojnie bolszewickiej”

Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez Stowarzyszenie „Miłośnicy Bronic” z siedzibą w Bronicach na realizację zadania publicznego pt. „Remont pomnika poległych w wojnie bolszewickiej” Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można […]

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie zaprasza do skorzystania z bezpłatnego wsparcia realizowanego w ramach projektu pt. „Nałęczów przemocy mówi NIE”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie od czerwca do grudnia 2017 r. realizuje projekt pt. „Nałęczów przemocy mówi NIE!” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy” – Edycja 2017, który jest finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach projektu realizowane są następujące działania: bezpłatna specjalistyczna […]

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SPOTKANIE DLA SENIORÓW pt. „Przemoc w rodzinie – formy, rodzaje, możliwości pomocy”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie serdecznie zaprasza osoby starsze i niepełnosprawne na bezpłatne spotkanie pt. „Przemoc w rodzinie – formy, rodzaje, możliwości pomocy”, które odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2017 r. od godziny 14.00 do 18.00. Spotkanie ma na celu przybliżenie seniorom informacji na temat przemocy domowej oraz form oferowanej pomocy i instytucji […]

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina wszystkim świadczeniobiorcom o konieczności składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018, w tym “500+”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina wszystkim świadczeniobiorcom o konieczności składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+  na okres zasiłkowy trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r. Złożenie kompletnego wniosku w miesiącu sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia wychowawczego bez […]