Lokalna Grupa Działania “Zielony Pierścień” informuje o rozpoczęciu prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Propozycje zmian i uwag można zgłaszać do 8 czerwca 2017 r. szczegółowe informacje na stronie internetowej LGD Zielony Pierścień.   Więcej informacji na stronie zielonypierścien.eu   Z poważaniem Beata Antoniak Specjalista ds. wdrażania LSR i komunikacji w […]

Informacja o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w uprawach rolnych

W związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych na terenie Gminy Nałęczów, informuję o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w uprawach rolnych. Wypełniając oświadczenie należy zwrócić uwagę, aby powierzchnie upraw w gospodarstwie rolnym był zgodne z powierzchniami zgłoszonymi do dopłat bezpośrednich. Oświadczenia do pobrania: Oświadczenie rolnika-produkcja zwierzęca Oświadczenie rolnika-uprawy       Photo credit: akimela via […]