WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Puławach prowadzi rekrutację ochotników do Wojsk Obrony Terytorialnej.  Wojska Obrony Terytorialnej są odrębnym rodzajem Sił Zbrojnych RP i w znaczący sposób zwiększają krajowy potencjał obronny. Są one lokalnym filarem systemu bezpieczeństwa Polski. Ich misją będzie obrona oraz wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego oraz podczas klęsk żywiołowych lub katastrof. Żołnierz […]

Porozumienie pomiędzy Gminą Nałęczów a Powiatem Puławskim

W dniu 1 sierpnia 2017 r. zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Gminą Nałęczów, a Powiatem Puławskim w sprawie przekazania przez Gminę Nałęczów Powiatowi Puławskiemu szkół do ich prowadzenia. Treść porozumienia została pozytywnie zaopiniowane w dniu 31 lipca 2017 r. przez Radę Miejską w Nałęczowie. Porozumienie ze strony Gminy Nałęczów zostało podpisane przez Burmistrza Nałęczowa Andrzeja Ćwieka, […]