Projekt „Lubelskie Centrum Zatrudnienia”

Szanowni Państwo, Consultor Sp. z o. o. realizuje projekt „Lubelskie Centrum Zatrudnienia”. W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia z obszaru województwa lubelskiego. Projekt skierowany jest do osób będących w wieku 30 lat i więcej, spełniających jeden z poniższych warunków: – rolnicy lub domownicy rolników z gospodarstwem do 2 ha przeliczeniowych […]

Zapraszamy na cykl szkoleń “Jak bezpłatnie pozyskać dotację na inicjatywy oddolne – w ramach projektu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3”

Szanowni Państwo, ​w​ związku ogłoszonym w dn. 1 lipca 2018 r. Konkursem Grantowym, w ramach projektu “Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3″ dofinansowanego ze środków Programu FIO, zapraszamy przedstawicieli młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych z woj. lubelskiego na bezpłatne szkolenia pt. „Jak bezpłatnie pozyskać dotację na inicjatywy oddolne – w ramach projektu Lubelskie Lokalnie […]