Uzdrowisko Nałęczów bezpłatnie zbada dzieci pod kątem wykrywania wad postawy

Nałęczów, październik 2018 roku Złe nawyki, takie jak nieprawidłowe siadanie czy leżenie, a także noszenie zbyt ciężkiego plecaka, mogą przyczyniać się do powstawania wad postawy u dzieci. Problem ten dotyczy coraz większej liczby uczniów szkół podstawowych. Myślą o ich zdrowiu kieruje się Uzdrowisko Nałęczów, które w październiku br. uruchomiło program profilaktyczny „Rośnij Zdrowo”. Bezpłatne badania […]

Informujemy o II naborze zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego“, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 17.10.2018 r. do dnia 30.11.2018 r. Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, […]

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie informuje, iż osoby najbardziej potrzebujące z terenu gminy Nałęczów mogą zgłaszać się do siedziby tut. Ośrodka w celu weryfikacji uprawnień i uzyskania „Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2018.   W związku z ograniczoną pulą przyznanej pomocy w formie […]