Grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

Grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych Jeśli chcesz: zdobyć wiedzę o chorobie alkoholowej i innych uzależnieniach rozpoznać własne objawy choroby zidentyfikować rozmiar szkód wynikających z nadmiernego picia a przede wszystkim wypracować sobie sposób radzenia z problemami życiowymi na trzeźwo i stworzyć bezpieczną dla siebie grupę wsparcia to serdecznie zapraszamy Cię […]

Ogłoszenie o naborze animatorów sportu

  Burmistrz Nałęczowa ogłasza nabór na animatorów sportu, którzy będą prowadzić zajęcia sportowo-rekreacyjne na obiekcie sportowym powstałym w ramach programu „Orlik 2012” Gmina Nałęczów przyjmuje zgłoszenia kandydatów na animatorów sportu – osób zainteresowanych gospodarowaniem, organizowaniem i prowadzeniem zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie sportowym Orlik w Nałęczowie przy ul. Paderewskiego 9. Przewiduje się zatrudnienie 2 […]

WFOŚiGW w Lublinie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin tel.: (081) 532 17 64, www.wfos.lublin.pl, sekretariat@wfos.lublin.pl NABÓR WNIOSKÓW DO PROJEKTU EKODOM WFOŚiGW w Lublinie informuje, że przyjmuje wnioski od osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM. Pomoc będzie udzielana w formie preferencyjnej pożyczki (oprocentowanie w […]

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA NAŁĘCZOWA o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powoływanej, do przeprowadzenia, w 2017 roku, otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.          Informuję, że do dnia 9 lutego 2017 r. prowadzony jest nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej, która przeprowadzi procedurę otwartego konkursu ofert na zadania […]

Ogłoszenie Burmistrza Nałęczowa o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie upowszechniania krajoznawstwa i turystyki w 2017 roku

Załącznik do Zarządzenia Nr 195/2017                                                            Burmistrza Nałęczowa                                                            z dnia 26 stycznia 2017 r.   BURMISTRZ  NAŁĘCZOWA działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z […]

Szkolenie z przygotowania wniosków o przyznanie małych grantów

PROGRAM SZKOLENIA: „PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE MAŁYCH GRANTÓW na: – inicjatywy na rzecz lokalnej aktywności i integracji społecznej – inicjatywy na rzecz włączenia społecznego grup defaworyzowanych, w tym seniorów – inicjatywy na rzecz zachowania dziedzictwa lokalnego (przyrodniczego, historycznego i kulturowego) w ramach działania LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” TERMIN I MIEJSCE […]

Ogłoszenie Burmistrza Nałęczowa o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

Załącznik do zarządzenia Nr 194/2017 Burmistrza Nałęczowa z dn. 17.01. 2017r.                                                 BURMISTRZ NAŁĘCZOWA na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) ogłasza otwarty […]