Projekt partnerski pn.: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”.

  Projekt partnerski pn.: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 28 lutego 2017 roku Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubelskiego podpisał umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację Projektu w ramach Osi Priorytetowej 6 […]

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Puławach ws. wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Puławach informuje, że w dniu 5 kwietnia 2017 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r., poz.722),  które uchyla w całości rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z […]

„Wolontariat- warto pomagać”

Wraz z początkiem marca 2017 roku ruszył projekt „Wolontariat-warto pomagać!”, organizowany przez Fundację Centrum Inicjatyw i finansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt odbywa się w trzech szkołach na terenach wiejskich w województwie lubelskim: w Palikijach, Piotrowicach i Niezabitowie. W ramach projektu uczniowie szkół mogą uczęszczać na bezpłatne zajęcia dziennikarskie, plastyczne, teatralne i o wolontariacie. Głównym […]

Informacja o terminach szkoleń w sprawie przygotowania wniosków na małe granty

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” uprzejmie zaprasza mieszkańców gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy (gmina wiejska), Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn na szkolenia w sprawie przygotowania wniosków na małe granty. Szkolenia odbędą się w następujących terminach: – 3 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) g. 9.00 – 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Końskowoli, […]

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania 19.2

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” ogłosił nabór wniosków o powierzenie grantów w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski można składać do Biura LGD od 6 do 24 kwietnia  2017 […]

Ruszyła kampania „Stop pożarom traw”!

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym materiałem palnym, co w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety, wśród wielu […]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie

                                                                          Załącznik do zarządzenia                                       Nr212/2017 z dn. 27.03.2017r.            Burmistrz Nałęczowa         ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie   1.Do konkursu na stanowisko dyrektora mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna […]

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Nałęczów, dn. 27.03.2017 r. OGŁOSZENIE Urząd Miejski w Nałęczowie informuje, że w związku z ogłoszonym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. w następującym zakresie: I.            kultury,  sztuki, ochrony dóbr kultury i […]

Lubelski Ośrodek Samopomocy zaprasza osoby niepełnosprawne z terenu Gminy Nałęczów do udziału w szkoleniu Pomoc kuchenna w projekcie „Szansa na jutro”

Lubelski Ośrodek Samopomocy zaprasza osoby niepełnosprawne z terenu Gminy Nałęczów do udziału w szkoleniu Pomoc kuchenna w projekcie „Szansa na jutro”. Grupa docelową są osoby pozostających bez zatrudnienia, niepełnosprawne w stopniu lekkim i umiarkowanym, należące  też do III profilu pomocy (wg. statystyk Urzędów Pracy) i korzystające z Programu Pomoc Żywnościowa. Formy wsparcia 1. Doradztwo psychologiczne: […]