E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

Lublin, 05 października 2017 r. KOMUNIKAT E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego. Informację o numerze tego rachunku płatnik składek dostanie z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r. Oczywiście […]

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Puławach zaprasza na spotkanie informacyjne w dn. 11.10.2017 r. w Puławach

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Puławach, zaprasza na spotkanie informacyjne: Fundusze Europejskie na WŁASNY BIZNES, szkolenia i staże   w środę 11.10.2017, w godzinach 09:00 – 12:15. Spotkanie nieodpłatne w siedzibie punktu w Puławach przy ul. Centralnej 9 Kontakt 81 8861126, 81 886112627   Szczegóły i zapisy: http://rpo.lubelskie.pl/wydarzenie-614-spotkanie_informacyjne_fundusze.html”    

IN F O R M A C J A o konsultacjach społecznych „Rocznego programu współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie”, na 2018 rok”.

Stosowanie do uchwały Rady Miejskiej w Nałęczowie Nr VII/40/15  z dnia 13 maja  2015 r. roku w sprawie określania sposobu konsultacji  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub. z […]

Odbiór elektrośmieci, odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon w Gminie Nałęczów

Przypominamy, że w dniach 02-10 października zorganizowano odbiór, w formie wystawki, odpadów, podczas której można pozbyć się zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon. Szczegółowy harmonogram, dla poszczególnych miejscowości, dostępny jest pod poniższymi adresami: http://naleczow.pl/wp-content/uploads/2016/04/Harmonogram_miasto_wystawka.pdf http://naleczow.pl/wp-content/uploads/2016/04/Harmonogram_wsie_wystawka.pdf http://naleczow.pl/wp-content/uploads/2016/04/Harmonogram_wielorodzinna.pdf

PROGRAM RÓWNAĆ SZANSE 2017 – ROZPOCZĘTY

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2017” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Termin składania wniosków: 25 października 2017 r., do godziny 12.00. Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem będzie rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 […]

Ogłoszenie dotyczące PO Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie, informuje, iż osoby najbardziej potrzebujące z terenu gminy Nałęczów mogą zgłaszać się do siedziby tut. Ośrodka w celu weryfikacji uprawnień i uzyskania „Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2017. Z pomocy żywnościowej w formie paczki żywnościowej […]