Wsparcie na założenie firmy

W związku z planowanym uruchomieniem w lutym 2018 r. naboru wniosków w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej w ramach inicjatywy LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” zaprasza na szkolenia w sprawie samodzielnego przygotowania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu. Szkolenia zaplanowano 30 stycznia 2018 r. w Kurowie, 13 […]

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA NAŁĘCZOWA   o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powoływanej, do przeprowadzenia, w 2018 roku, otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.          Informuję, że do dnia 2 lutego 2018 r. prowadzony jest nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej, która przeprowadzi procedurę otwartego konkursu ofert na […]

Ogłoszenie Burmistrza Nałęczowa o naborze na animatorów sportu, którzy będą prowadzić zajęcia sportowo-rekreacyjne na obiekcie sportowym powstałym w ramach programu „Orlik 2012” w 2018 r.

Nałęczów, dn. 11.01.2018 r. Burmistrz Nałęczowa ogłasza nabór na animatorów sportu, którzy będą prowadzić zajęcia sportowo-rekreacyjne na obiekcie sportowym powstałym w ramach programu „Orlik 2012” Gmina Nałęczów przyjmuje zgłoszenia kandydatów na animatorów sportu – osób zainteresowanych gospodarowaniem, organizowaniem i prowadzeniem zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie sportowym Orlik w Nałęczowie przy ul. Paderewskiego 9. Przewiduje […]

DARMOWE PRAWO JAZDY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Fundacja Fundusz Ziemi Lubelskiej oferuje możliwość bezpłatnego uzyskania prawa jazdy kategorii B w oparciu o projekt „Akcja Integracja i Aktywizacja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Zapraszamy osoby: – kobiety – niepełnosprawne; – bierne zawodowo; – pełnoletnie; – z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym; – zamieszkałe na terenie powiatu lubelskiego: miasto Bełżyce, miasto Bychawa, gmina Borzechów, […]