Informujemy o II naborze zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego“, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 17.10.2018 r. do dnia 30.11.2018 r. Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, […]

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie informuje, iż osoby najbardziej potrzebujące z terenu gminy Nałęczów mogą zgłaszać się do siedziby tut. Ośrodka w celu weryfikacji uprawnień i uzyskania „Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2018.   W związku z ograniczoną pulą przyznanej pomocy w formie […]

INFORMACJA BURMISTRZA NAŁĘCZOWA WS. ASF

Podaję do publicznej wiadomości Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Puławach w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Jednocześnie zawiadamiam, że spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Puławach poświęcone tej kwestii odbędzie się w dniu 24 października (środa) 2018 r. o godz. 10:00 w Nałęczowskim Ośrodku Kultury.     Andrzej Ćwiek     Burmistrz Nałęczowa  

Uzdrowisko Nałęczów, jako pierwsze w Polsce, rehabilituje chorych na szpiczaka – nowotwór złośliwy

                                                                                                            Nałęczów, 4 październik 2018 r.   Informacja prasowa   Uzdrowisko Nałęczów, jako pierwsze w Polsce, rehabilituje chorych na szpiczaka – nowotwór złośliwy     Szpiczak mnogi, obecnie zwany szpiczakiem plazmocytowym, to złośliwy nowotwór zlokalizowany w szpiku kostnym. Kiedyś rozpoznawany głównie u osób starszych. Niestety, statystyki z ostatnich lat wskazują na niepokojącą tendencję – […]

LGD „Zielony Pierścień” – nabór wniosków

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” ogłosił nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski można składać do Biura LGD od 25 października do 20 listopada  2018 r. Nabór dotyczy realizacji […]