Projekt Instalator Urządzeń Energii Odnawialnej

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie pracy na terenie województwa lubelskiego w wieku 30+, z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym. Zapewniamy: – stypendium szkoleniowe – stypendium stażowe 1750 zł netto – zwrot kosztów dojazdu – pokrycie kosztów egzaminu na Uprawnienia Elektryczne oraz Egzaminu zawodowego na Instalatora OZE w Urzędzie Dozoru Technicznego – serwis kawowy […]

Uwaga! W dniach 23-28 kwietnia 2017 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Na podstawie § 10. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie  przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013r., poz. 1737) informuję, że na terenie województwa lubelskiego w dniach 23-28 kwietnia 2017 roku zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów […]

Projekt partnerski pn.: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”.

  Projekt partnerski pn.: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 28 lutego 2017 roku Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubelskiego podpisał umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację Projektu w ramach Osi Priorytetowej 6 […]

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Puławach ws. wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Puławach informuje, że w dniu 5 kwietnia 2017 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r., poz.722),  które uchyla w całości rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z […]

“Wolontariat- warto pomagać”

Wraz z początkiem marca 2017 roku ruszył projekt „Wolontariat-warto pomagać!”, organizowany przez Fundację Centrum Inicjatyw i finansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt odbywa się w trzech szkołach na terenach wiejskich w województwie lubelskim: w Palikijach, Piotrowicach i Niezabitowie. W ramach projektu uczniowie szkół mogą uczęszczać na bezpłatne zajęcia dziennikarskie, plastyczne, teatralne i o wolontariacie. Głównym […]

Informacja o terminach szkoleń w sprawie przygotowania wniosków na małe granty

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” uprzejmie zaprasza mieszkańców gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy (gmina wiejska), Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn na szkolenia w sprawie przygotowania wniosków na małe granty. Szkolenia odbędą się w następujących terminach: – 3 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) g. 9.00 – 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Końskowoli, […]

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania 19.2

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” ogłosił nabór wniosków o powierzenie grantów w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski można składać do Biura LGD od 6 do 24 kwietnia  2017 […]

Ruszyła kampania „Stop pożarom traw”!

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym materiałem palnym, co w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety, wśród wielu […]