Prezydenckie odznaczenie dla burmistrza A. Ćwieka

Burmistrz Miasta i Gminy Nałęczów Andrzej Ćwiek został wyróżniony przez Prezydenta RP. Podczas uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego we wtorek 31 maja w Pałacu Prezydenckim Andrzej Ćwiek odebrał Złoty Krzyż Zasługi. Burmistrz Nałęczowa otrzymał odznaczenie z rąk Andrzej Dudy za szczególny wkład w rozwój samorządu, działalność na forum Związku Gmin Uzdrowiskowych RP i osiągnięcia […]

„Majowy Piknik nad Wieprzem”

Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” uprzejmie zapraszam na „Majowy Piknik nad Wieprzem” połączony z otwarciem kempingu, który odbędzie się w dniu 29 maja 2016 r. w Kośminie nad Wieprzem (gmina Żyrzyn). Program „Majowego Pikniku nad Wieprzem” wygląda następująco: – godz. 9.00 (dla osób, które zgłoszą się na spływ kajakowy) zbiórka […]

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Podaje się do publicznej wiadomości obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. “Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa-Dorohusk na odcinku Otwock-Lublin- Prace przygotowawcze (dokumentacja projektowa i materiały przetargowe)”- odcinek Dęblin- Lublin w km 107,2+83-175,8+50″ w ramach której wykonywana jest budowa, przebudowa i rozbudowa  […]

Ogłoszenie z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Podaje się do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 132/2016 Burmistrza Nałęczowa z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz  określenia regulaminu pracy komisji. Na podstawie art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy […]

Ogłoszenie o otwartym naborze

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego – Działanie 12.2 Kształcenie ogólne, Konkurs otwarty nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16.     OGŁASZAJĄCY KONKURS: Gmina Nałęczów, ul. Lipowa 3, 24 – 150 Nałęczów, NIP: 7162656792, REGON: 431020032 e-mail: sekretariat@naleczow.pl, strona www: http://www.naleczow.pl, http://umnaleczow.bip.lubelskie.pl 1.  […]