Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nałęczów, na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie Burmistrza Nałęczowa Nr 305/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz terminów w postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nałęczów, na rok szkolny 2018/2019.

Zarządzenie Burmistrza Nałęczowa z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pożytku publicznego

Zarządzenie Burmistrza Nałęczowa z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz określenia regulaminu pracy komisji- dokument źródłowy

Uwaga Konkurs – wsparcie na start

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” ogłosił nabór wniosków w zakresie wsparcia finansowego  na podejmowanie działalności gospodarczej (Nabór 11/2018). Nabór prowadzony będzie od 19 lutego do 9 marca 2018 r. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego naboru znaleźć można na stronie internetowej: www.zielonypierscien.eu w zakładce „LEADER 2014-2020 – Nabory wniosków”   Lokalna Grupa Działania „Zielony […]

Zapraszamy na szkolenie z zakresu przyznawania płatności w roku 2018 ze szczególnym uwzględnieniem nowej aplikacji do elektronicznego wypełniania i składania wniosków eWniosekPlus.

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Puławach wraz z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zapraszają na szkolenie z zakresu przyznawania płatności w roku 2018 ze szczególnym uwzględnieniem nowej aplikacji do elektronicznego wypełniania i składania wniosków eWniosekPlus. Szkolenie odbędzie się w dniu 23 lutego 2018 roku o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej w […]

Ogłoszenie Burmistrza Nałęczowa o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2018 roku

Załącznik do Zarządzenia Nr 302/2018 Burmistrza Nałęczowa z dnia 23 stycznia 2018 r.   BURMISTRZ NAŁĘCZOWA działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn. […]

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej- TURYSTYKA

Nałęczów, dn. 25.01.2018 r. OGŁOSZENIE Burmistrz Nałęczowa informuje, że w związku z ogłoszonym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie: upowszechniania krajoznawstwa i turystyki Ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz […]

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej- KULTURA

Nałęczów, dn. 25.01.2018 r. OGŁOSZENIE Burmistrz Nałęczowa informuje, że w związku z ogłoszonym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Ogłasza nabór przedstawicieli […]