Burmistrz Nałęczowa przyjmuje wnioski osób zainteresowanych wydzierżawieniem powierzchni w Parku Zdrojowym w Nałęczowie z przeznaczeniem na prowadzenie stoiska handlowego.

Print Friendly, PDF & Email

Załącznik graficzny Nr 1 – STOISKA W PARKU ZDROJOWYM 2017