Projekt „Lubelskie Centrum Zatrudnienia”

Szanowni Państwo, Consultor Sp. z o. o. realizuje projekt „Lubelskie Centrum Zatrudnienia”. W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia z obszaru województwa lubelskiego. Projekt skierowany jest do osób będących w wieku 30 lat i więcej, spełniających jeden z poniższych warunków: – rolnicy lub domownicy rolników z gospodarstwem do 2 ha przeliczeniowych […]