Komunikat w sprawie konsultacji społecznych

Komunikat w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Nałęczowie w sprawie zmiany programu współpracy z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok. Burmistrz Nałęczowa zaprasza do konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Nałęczowie w sprawie zmiany Rocznego programu współpracy z […]