Oferta złożona w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie

Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez Drzewieckie Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich na realizację zadania publicznego pt. “Utrzymanie i renowacja obiektów małej architektury”. Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące […]