Informacja w sprawie realizacji rządowego programu ,,Dobry Start”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie informuje, że od 1 lipca 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061). Organem właściwym do prowadzenia postępowań dotyczących w/w świadczenia jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie, […]