INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU – gwałtowne wzrosty stanów wód z dn. 21.06.2018 r.

Data i godzina wydania: 21.06.2018 – godz. 13:07 Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków   INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15 Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień zagrożenia: 1   Ważność: od godz. 15:00 dnia 21.06.2018 do godz. 08:00 dnia 22.06.2018 Obszar: Rejon hydrologiczny IIIa (śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie) Przebieg: W […]

“Z Fundacją PZU po lekcjach. Warto pomagać!”

Serdecznie zapraszamy na oficjalne zakończenie projektu “Z Fundacją PZU po lekcjach. Warto pomagać!”, współfinansowanego przez Fundację PZU i realizowanego przez Fundację Centrum Inicjatyw. Zakończenia odbędą się w Szkołach Podstawowych w których odbywał się projekt: w Drzewcach (21 czerwca), Krzu (20 czerwca) i Skrzynicach (22 czerwca). W trakcie zakończenia odbędzie się podsumowanie projektu oraz pokaz filmu […]

Informacja w sprawie realizacji rządowego programu ,,Dobry Start”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie informuje, że od 1 lipca 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061). Organem właściwym do prowadzenia postępowań dotyczących w/w świadczenia jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie, […]

LGD „Zielony Pierścień” ogłasza nabór uzupełniający

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” ogłosił uzupełniające nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.   Wnioski można składać do Biura LGD od 15 czerwca do 2 lipca  2018 r.   […]