II Runda Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych 2018

KOMUNIKAT – ZAPROSZENIE Federacja Zmotoryzowanych, jako organizator ma zaszczyt zaprosić Państwa na II Rundę Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych, która odbędzie się w dniach 24-27 maja 2018 roku w Nałęczowie.   Patronat nad imprezą sprawują: Marszłek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski, Burmistrz Nałęczowa – Andrzej Ćwiek, Starosta Puławski – Witold Popiołek, Wójt Gminy Wąwolnica – Marcin […]

Oferta złożona w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie

Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez Fundację Ronalda McDonalda na realizację zadania publicznego pt. Badania Przesiewowe dla Dzieci “NIE nowotworom u dzieci” Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi […]

KOLONIE LETNIE 2018

INFORMACJA O KOLONIACH LETNICH W 2018 ROKU   Wypoczynek letni w formie kolonii w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie do 750 zł na każdego uczestnika. Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia […]

Informacja nt. rozpoczęcia prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju

Zmiany LSR. Można zgłaszać uwagi do 25 maja 2018 r. Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz załączników do tego dokumentu. Uchwałę wraz z załącznikami możecie Państwo znaleźć tu http://zielonypierscien.eu/przystepujemy-do-zmian-lsr1102 W załącznikach proponowane zmiany w tekście zaznaczono kolorem czerwonym. Tekst proponowany do usunięcia […]