Informacja nt. rozpoczęcia prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju

Zmiany LSR. Można zgłaszać uwagi do 25 maja 2018 r. Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz załączników do tego dokumentu. Uchwałę wraz z załącznikami możecie Państwo znaleźć tu http://zielonypierscien.eu/przystepujemy-do-zmian-lsr1102 W załącznikach proponowane zmiany w tekście zaznaczono kolorem czerwonym. Tekst proponowany do usunięcia […]