Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nałęczów, na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie Burmistrza Nałęczowa Nr 305/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz terminów w postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nałęczów, na rok szkolny 2018/2019.