Ogłoszenie Burmistrza Nałęczowa o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2018 roku

Załącznik do Zarządzenia Nr 302/2018 Burmistrza Nałęczowa z dnia 23 stycznia 2018 r.   BURMISTRZ NAŁĘCZOWA działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn. […]

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej- TURYSTYKA

Nałęczów, dn. 25.01.2018 r. OGŁOSZENIE Burmistrz Nałęczowa informuje, że w związku z ogłoszonym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie: upowszechniania krajoznawstwa i turystyki Ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz […]

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej- KULTURA

Nałęczów, dn. 25.01.2018 r. OGŁOSZENIE Burmistrz Nałęczowa informuje, że w związku z ogłoszonym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Ogłasza nabór przedstawicieli […]

Ogłoszenie Burmistrza Nałęczowa o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania krajoznawstwa i turystyki w 2018 roku

Załącznik do Zarządzenia Nr 301/2018 Burmistrza Nałęczowa z dnia 23 stycznia 2018 r.   BURMISTRZ  NAŁĘCZOWA działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. […]