Odnawialne źródła energii

Gmina Nałęczów informuje, że w związku z istnieniem wolnych miejsc w ramach projektu, w dniach od 4 do 8 grudnia można wnosić jeszcze wkład własny i podpisywać umowy na montaż kolektorów słonecznych i pieców na biomasę. Kwota wkładu własnego uzależniona jest od liczby paneli instalacji solarnej oraz od mocy pieca. Przed dokonaniem wpłaty prosimy o […]

Projekt Fabryka przedsiębiorczości – własna działalność gospodarcza

Nabór do Projektu będzie prowadzony w okresie 01-08.12.2017 r. oraz 02-09.01.2018 r. Wsparcie w ramach projektu obejmuje: szkolenia i doradztwo, bezzwrotne dotacje na start do 23 350 zł/os., wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż 1280,00 zł brutto przez okres pierwszych 7 m-cy (40 osób). Ubiegać się będzie można o 3- miesięczne przedłużenie wsparcia pomostowego, […]

Konsultacje PLANU MOBILNOŚCI Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że w dniach od 15 do 30 listopada 2017r.,  Miasto Lublin prowadzi konsultacje dokumentu pod nazwą : „Plan mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) na lata 2017-2025”. W dniu 22 listopada 2017r. w godz. od 16.00 do 19.00, w Urzędzie Miasta Lublin, ul. Plac Łokietka 1., odbędzie się organizowane przez Departament Inwestycji […]

20-Lecie Warsztatu Terapi Zajęciowej 16.11.2017

Spotkanie w NAłęczowskim Ośrodku Kultury 16.11.2017 z okazji 20-Lecia Warsztatu Terapi Zajęciowej w Nałęczowie.NA spotkanie przybuli licznie zaproszeni goście. Burmistrz Nałęczowa Andrzej Ćwiek dyrektorzy szkół ośrodków wychowawczych placówek związanych z osobami niepełnosprawnymi PFRON. W czasie uroczystosci podziekowano licznym sponsorom.W częsci artystycznej wykonano Poloneza oraz częsc wokalną przez wychowanków ośrodka w Nałęczowie..fot MB

Obwieszczenie Burmistrza Nałęczowa o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru II – Nałęczów

BURMISTRZ NAŁĘCZOWA ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów PP.6721-II.44.2016.17 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NAŁĘCZOWA o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru II – Nałęczów Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz […]

Obwieszczenie Burmistrza Nałęczowa o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru I – Nałęczów

BURMISTRZ NAŁĘCZOWA ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów PP.6721-I.60.2016.17 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NAŁĘCZOWA o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru I – Nałęczów Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz […]